Τηλέφωνο+30 2285-400-500
Enlish Language Greek Language
My Cart
Your cart is 0 item
0
The Cart is empty

Πολιτκή Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου, Όροι & Προϋποθέσεις

Γιατί Alpha Car;

1.1

Σχετικά με εμάς

Καλώς ήρθατε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων Alpha Car. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως πελάτη και παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου και την προστασία που παρέχει ο νόμος. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, τον χειρισμό και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

02

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα έχετε παράσχει πρόθυμα, για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει την πλήρη συγκατάθεσή σας, όποτε είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της σύμβασης μεταξύ μας ή όταν πρόκειται να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, και οι σκοποί αυτοί καθορίζονται όπως: η ενοικίαση αυτοκινήτων σε τρίτο με ή χωρίς οδηγό, η πώληση αυτοκινήτων σε τρίτο (Χονδρική ή λιανική), η μίσθωση φορτηγών και φορτηγών με ή χωρίς οδηγό.

04

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή σε έντυπη μορφή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από εμάς απευθείας στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών ή σε άλλα μέρη όπου δραστηριοποιείται νόμιμα η εταιρεία μας. Συλλέγουμε επίσης τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, τις τηλεφωνικές υπηρεσίες μας ή τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας μας. Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

- Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα πελατών ή οδηγών κατά την κράτηση βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης ενοικίασης αυτοκινήτου ή πώλησης αυτοκινήτου, όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, άδεια οδήγησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ταυτότητα φορολογουμένου κ.λπ.

- Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας με πολλούς τρόπους, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, επαφές εξυπηρέτησης πελατών, ιστότοπους και άλλες πηγές, όπως ορίζεται παραπάνω.

06

Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχουμε λάβει όλες τις κατάλληλες οργανωτικές και τεχνικές προφυλάξεις για την προστασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από ακούσια ή δόλια καταστροφή, τυχαία απώλεια, παραμόρφωση, παράνομη διάδοση ή πρόσβαση και οποιοδήποτε άλλο είδος μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας.

08

Ενδεικτικά, οι παραλήπτες των δεδομένων σας

Ενδεικτικά, οι παραλήπτες των δεδομένων σας είναι:

- τα ασφαλιστικά γραφεία που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας,

- συνεργαζόμενοι χρήστες των λογοτύπων μας και κατά περίπτωση τα συστήματά μας (δικαιοδόχοι). Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

- οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (στην Ευρώπη ή αλλού) που αποτελούν μέρος του διεθνούς συστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων και χειρίζονται κρατήσεις, με τις οποίες μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ενοικίασης αυτοκινήτων μας. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία της κράτησής σας που έχουν εισαχθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση και συγκατάθεσή σας. Ας σημειωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται/διαβιβάζονται επίσης σε τρίτες χώρες (για την κάλυψη κρατήσεων εκτός της ΕΕ), υπό τον όρο ότι διαθέτουν επαρκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- εταιρείες ορκωτών ελεγκτών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας,

- συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν οδική βοήθεια σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας,

- συνεργαζόμενες εταιρείες στον χώρο ενοικίασης αυτοκινήτων·

- φορείς παροχής νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία) που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

10

Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα:

- να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ("αίτημα πρόσβασης για το θέμα"). Αυτό σας παρέχει ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, όπως τηρούνται από εμάς και σας επιτρέπει να διασφαλίσετε ότι τα διεξαποβάλαμε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

- να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία. Μπορείτε να διορθώσετε ελλιπή ή ελαττωματικά δεδομένα ή να προσθέσετε στα δεδομένα που έχουμε για εσάς, αν και έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε επαλήθευση των νέων δεδομένων που παρέχετε.

- να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 5. Ωστόσο, όπως ίσως γνωρίζετε, ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα ειδοποιηθείτε, εάν είναι απαραίτητο, κατά την υποβολή του αιτήματός σας.

- να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν κρίνετε ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.

- να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) εάν επιθυμείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των δεδομένων,

ii) όταν η χρήση των δεδομένων από την εταιρεία είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας,

iii) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα και αν δεν τα ζητήσουμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή,

iv) εάν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσετε αν έχουμε επιτακτικούς νομικούς λόγους για να το πράξουμε.

- να ζητήσετε τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στο τρίτο μέρος που έχετε καθορίσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευανάγνωστη μορφή. Αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά μόνο τις πληροφορίες που έχουμε λάβει με τη συγκατάθεσή σας κατά την υπογραφή της σύμβασης ή αργότερα, μέχρι τη στιγμή που το αίτημα έχει υποβληθεί.

- να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που συνειδητοποιήσετε και αποδείξετε ότι έχει σταματήσει να είναι νόμιμη. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη νόμιμη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

12

Τέλη

Δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματά σας). Παρόλα αυτά, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ένα εύλογο τέλος εάν το αίτημά σας είναι κατάφωρα αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή καταχρηστικό.

14

Χρόνος Απάντησης

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός του μήνα. Ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερο από ένα μήνα για να απαντήσουμε εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν έχετε υποβάλει μια σειρά αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αναλόγως.

1.2

Σχετικά με εμάς

Δικαιούστε κάθε δικαίωμα που διασφαλίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ 2016/679 και από κάθε σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:
- έχουμε την πλήρη συγκατάθεσή σας;
- πρέπει να εφαρμόσουμε τη σύμβαση που πρόκειται να υπογράψουμε ή έχουμε ήδη υπογράψει μαζί σας;
- υπαγορεύεται από τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτου) όποτε τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων;
- πρέπει να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις;
- υπαγορεύεται από το δημόσιο συμφέρον.

03

Κατηγορίες Πληροφοριών που Συλλέγουμε

Έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να προωθούμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων που έχουμε ταξινομήσει ως εξής:

- Τα στοιχεία ταυτότητας περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα (εμπορική επωνυμία για τις ατομικές επιχειρήσεις), το όνομα της μητέρας και του πατέρα, την ημερομηνία γέννησης, την ταυτότητα (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), ή διαβατήριο (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), άδεια διαμονής, έγκυρη άδεια οδήγησης (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης)·

- Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν διεύθυνση κατοικίας, email, φαξ και αριθμούς τηλεφώνου.

- Τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν την ταυτότητα του φορολογουμένου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής, την ένδειξη της απαλλαγής από τον ΦΠΑ, τη δραστηριότητα (για τις ατομικές επιχειρήσεις), τη φορολογική υπηρεσία (για τις ατομικές επιχειρήσεις), την έδρα (για τις ατομικές επιχειρήσεις)·

- Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και νομικά έγγραφα (για ατομικές επιχειρήσεις).

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε καμία από τις δραστηριότητές μας ή στις χώρες λειτουργίας μας, με εξαίρεση τα δεδομένα υγείας σας, τα οποία αποκτούμε με τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαία ατυχήματα, αποκλειστικά για να τα διαβιβάσουμε στο ασφαλιστικό γραφείο που ασφαλίζει το όχημά μας.

05

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης, ή υποχρεωτικής αναφοράς.

Για να προσδιορίσουμε τη διάρκεια της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους διεξαποκριτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τέτοιους σκοπούς με άλλα μέσα, εντός της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη διατηρούνται για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης κάθε φορολογικού εγγράφου, τα οποία τίθενται στη διάθεση, όπως απαιτείται, στις φορολογικές αρχές εντός του χρονικού πλαισίου των έγκυρων φορολογικών απαιτήσεων. Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαπίστωση, την εκτέλεση και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτου παρουσία οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής διατηρούνται για χρονικό διάστημα που αρχίζει τη στιγμή που η Εταιρεία απαιτεί και μέχρι είκοσι (20) έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι το καταστατικό των περιορισμών και την περάτωση πιθανών διμερών διαφορών. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη αφού εκπληρώσει τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους, εάν αυτή είναι η νομική μας υποχρέωση, όπως ορίζεται από οποιαδήποτε σχετική νομική διάταξη.

07

Ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων σας

Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει, μοιραστεί ή παραιτηθεί κ.λπ. Μόνο το απαραίτητο ελάχιστο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται από την εμπιστευτικότητα, θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία ισχύουν επίσης για τους συνεργάτες μας που συμμορφώνονται με τις οδηγίες μας και ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως κοινοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή ως επεξεργαστές δεδομένων στο λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

09

Πως διασφαλίζουμε ότι οι επεξεργαστές και οι υποεπεξεργαστές σέβονται τα δεδομένα σας

Οι επεξεργαστές που εργάζονται στο λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία και δεσμεύονται συμβατικά:

- να τηρεί την εμπιστευτικότητα,

- να μην διαβιβάσετε τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρείας μας,

- να λάβουν μέτρα ασφαλείας,

- να συμμορφωθούν με το νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ)·

- να έχουν ενημερωθεί και να τηρούν όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι μεταποιητές μπορούν να απασχολούν κατά καιρούς άλλα πρόσωπα που ονομάζονται υποεπεξεργαστείς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα τους έχει εξουσιοδοτήσει να χειρίζονται το σύνολο ή μέρος της επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, οι υποεπεξεργαζόμενοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους μεταποιητές, όπως αυτά αναλύονται στην παρούσα πολιτική και πάντα εντός της κατηγορίας των κατ' εξουσιοδότηση καθηκόντων τους και φέρουν την πλήρη ευθύνη όπως και ο μεταποιητής.

11

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση: contact@alphacar.gr ή να γράψετε στη διεύθυνση: Alpha Car Rental Center - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Καστράκι Νάξος, Νάξος, 84302.

Μπορείτε πάντα να υποβάλετε τις καταγγελίες σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στην εποπτεύουσα αρχή. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (HDPA) και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν και να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω του παρακάτω συνδέσμου: www.dpa.gr. Όπως και να έχει, θα το εκτιμούσαμε αν μας επιτρεπόταν να χειριστούμε τα ερωτήματά σας πριν πλησιάσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επομένως θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.

13

Ποιες πληροφορίες μπορεί να χρειαστούμε

Έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να διαφυλάξουμε το δικαίωμά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα προστατευτικό μέτρο, το οποίο διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα έχουν πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους άλλους. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, προκειμένου να επιταχύνουμε το χρόνο απάντησης.

15

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική και να πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται προηγουμένως, εντός των περιορισμών του νόμου. Εάν υπάρχουν θεμελιώδεις αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύσουμε τις ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική στην ιστοσελίδα μας και ενδέχεται να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές εκεί. Ας καταστεί σαφές ότι οι αλλαγές αυτές θα πραγματοποιηθούν από την ημέρα που αναρτώνται στην τροποποιημένη πολιτική απορρήτου στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphacar.gr. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε την πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

logo